Opinie o Nas
Shopping Cart

REKLAMACJE

Reklamacje z tytułu rękojmi - konsumenci

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Towar wysyła na własny koszt.

2. Przed wysłaniem towaru Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem mailowo: sklep@wajkomp.pl lub telefonicznie: 577393977, w celu ustalenia sposobu i terminu wysyłki towaru.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

4. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz reklamacji

5. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy w przypadku towarów nowych, 12 miesięcy w przypadku towarów używanych.

6. Konsument w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

  •       wymiany towaru na nowy;
  •       naprawy towaru;
  •       obniżenia ceny;
  •       odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądanie, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

  •       łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  •       charakter wady – istotna czy nieistotna;
  •       to, czy towar był wcześniej reklamowany.

7. Sklep może odmówić żądań dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adresy podane w §1 niniejszego regulaminu.

Pobierz załącznik nr 2 - Formularz Reklamacji

plik w formacie docx

plik w formacie pdf