REKLAMACJE

GWARANCJA

 1. Sklep wajkomp.pl dostarcza Klientom towary nowe, wolne od wad.
 1. Towary sprzedawane w sklepie wajkomp.pl objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Większość towarów ma 24-miesięczną gwarancję, część 12-miesięczną.
 1. Wyjątek stanowią laptopy poleasingowe, które są sprzętami używanymi. Każdy laptop zostały przetestowany przez techników i zakwalifikowane jako sprzęt w pełni sprawny.
  Laptopy te objęte są 12-miesięczną gwarancją.
 1. Informacje o gwarancji podane są w opisie produktu na stronie sklepu.

REKLAMACJA

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży w sklepie wajkomp.pl przysługuje prawo do reklamacji.
 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w naszym sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o gwarancję lub przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 1. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adresy sklepu: [email protected].
  Można do tego wykorzystać załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu – Formularza Reklamacji  do pobrania z niniejszej strony w formacie docx lub pdf.
 1. W Formularzu należy wpisać zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 1. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca kontaktuje się niezwłocznie z Klientem w celu omówienia dalszych czynności reklamacyjnych (często udaje się rozwiązać problem zdalnie).
 1. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji licząc od dnia zgłoszenia wady. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie przyjmuje się, że reklamacja jest uznana.
 1. W przypadku konieczności naprawy czy wymiany wadliwego towaru Klient wysyła towar na adres Gwaranta (adres sklepu, dystrybutora lub serwisu producenta) ustalony wcześniej ze Sprzedawcą. Koszty wysyłki ponosi Klient.
 1. Do przesyłki należy dołączyć kopię paragony lub faktury zakupu. W przypadku jej braku Sprzedawca rozpatruje reklamacje o ile zostanie potwierdzony fakt zakupu towaru w sklepie wajkomp.pl.
 1. W przypadku zasadności reklamacji Gwarant naprawia towar lub wymienia towar na nowy i wysyła go Klientowi na własny koszt. Naprawa lub wymiana zostanie wykonana w czasie do 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru.
 1. Jeżeli naprawa albo wymiana towaru na nowy jest niemożliwa Sklep zwraca Konsumentowi pieniądze za towar oraz za koszty wysyłki towaru, które Klient poniósł w czasie reklamacji. Płatność dokonana będzie przelewem na podane przez Klienta konto bankowe.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy i zwrotów towaru znajdują się w Regulaminie sklepu wajkomp.pl

Pobierz załącznik nr 2 - Formularz Reklamacji

plik w formacie docx

plik w formacie pdf

Przewiń do góry